Store # 054  
Foneco Audited Lines TELEPHONE METRO HUNT DESCRIPTION VENDOR
  972-291-0191 N Y MAIN STORE NO.  LINE 1 OF 3 LINE HUNT SBC
  972-291-0192 N Y                              LINE 2 OF A 3 LINE HUNT AND LOTTERY LINE SBC
  972-291-0193 N Y                              LINE 3 OF 3 LINE HUNT & MESSAGING ON HOLD SBC
  972-291-9743 N N BACK DOOR RECEIVING CLERK SBC
  972-291-2758 N N WESTERN UNION COMPUTER & UTILITIES COLLECTIONS SBC
  972-291-0260 N N RMOD  &  2nd ATM Machine & IN STORE BROADCASTING SBC
  972-293-6240 N N LONE STAR CARD  (EFF. 5-12-95) SBC
  972-291-9329 N Y MAIN PHARMACY- LINE 1 OF 2 LINE HUNT SBC
  972-291-9320 N Y PHARMACY           LINE 2 OF 2 LINE HUNT SBC
  972-293-8600 N N ISDN FOR WAN  SPIDS  972-293-8600-01 & 972-293-9100-01   SBC
        CIRCUIT ID 11.IBJD.6683  
  972-293-3024 N N Rx FAX LINE  (EFF. 5-10-95) SBC
  972-293-2648 N N Rx MAINTENANCE  (EFF. 7-11-96) SBC
  972-291-5507 N N PHARMACY-DATALINE SBC
  972-291-3051 N N PAY PHONE  (DAVEL COMMUNICATIONS) SBC
  972-291-3050 N N PAY PHONE  (DAVEL COMMUNICATIONS) SBC
  972-291-9752 N N MASTERCARD/VISA APPROVAL   DISCONNECTED 08-01-97  (N 28074 SBC
  972-291-0261 N N POS DATA LINE  DISCONNECTED 08-06-99  D263141-58 SBC
  972-291-3052 N N PAY PHONE  (DAVEL COMMUNICATIONS) - REMOVED SBC

Home